Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2017

Monday 13th of November 2017 09:00:00 AM

Wspieramy Przedsiębiorczość!

ŚTP

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ang. Global Entrepreneurship Week, GEW) to ponadnarodowe wsparcie i stworzenie klimatu dla postaw przedsiębiorczych. Swobodny przepływ myśli, idei, pomysłów! Globalna burza mózgów, której celem jest opracowanie projektów, ponadnarodowe podzielenie się owymi, a następnie ich realizacja. W konsekwencji ukazanie przedsiębiorczości jako bardzo ważnego czynnika rozwoju cywilizacyjnego. Za słowem przedsiębiorczość kryje się całe spektrum postaw i cech charakteru.
Promujmy je zarówno lokalnie jak i globalnie!

Koordynatorem przygotowania do każdej edycji projektu na poziomie ogólnopolskim jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Więcej informacji o wydarzeniach w całej Polsce: www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl

5
dni

8
wydarzeń

>1000
uczestników

Harmonogram

Creative Morning
13.11.2016
9:00 – 12:00

Creative Morning to cykliczne spotkania organizowane od początku 2012 r. przez Inkubator STARTER, które przybierają formę śniadania powiązanego z networkingiem.

Zapisy wkrótce.

Geek Girls Carrots
13.11.2016
18:00 – 20:00

Spotkanie społeczności kobiet, które kochają nowe technologie. Misją społeczności jest promowanie kobiet w IT, networking i samorozwój oraz zachęcanie kobiet do podejmowania wyzwań w branżach związanych z nowymi technologiami.

Wydarzenie partnerskie.

BeZee
14.11.2016
8:00 – 16:30

Eksperci edukacji, startupy edukacyjne i dyskusja o tym, jak powinny wyglądać współczesne szkoły. To BeZee – konferencja zorganizowana przez STARTER i Miasto Gdańsk. BeZee poświęcona była nowym trendom w edukacji kreowanym przez Pokolenie Z i dedykowana nauczycielom, edukatorom, trenerom i startupom.

Venture Day
16.11.2016
9:00 – 17:00

Venture Day to konferencja, której celem jest stworzenie wyjątkowej przestrzeni do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązywania relacji pomiędzy przedstawicielami funduszy venture capital, praktykami środowiska R&D, naukowcami, przedsiębiorcami poszukującymi innowacyjnych rozwiązań oraz środowiskiem startupowym.

FuckUp Nights
17.11.2016
18:00 – 20:00

To wydarzenia, które są częścią międzynarodowej społeczności, organizującej co miesiąc spotkania, na których odważni ludzie opowiadają o swoich porażkach w biznesie lub projektach. Idea, która urodziła się w 2012 roku w Meksyku, obecnie rozprzestrzeniła się na cały świat.

Zapisy wkrótce.


Galeria 2016


Partnerzy

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Koordynator regionalny
Fundacja Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Koordynator ogólnopolski